Không dùng công thức nghiệm, tính tổng các nghiệm của phương trình 6×2 – 7x = 0

Câu hỏi: Không dùng công thức nghiệm, tính tổng các nghiệm của phương trình 6×2 – 7x = 0 A. –76 B. 76 Đáp án chính xác C. 67 D. –67 Trả lời: Đáp án B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin