4 thoughts on “Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – SGK”

  1. Trần hồng Cơ

    Tôi có một số bài viết về phương pháp sử dụng chùm mặt phẳng dự định sẽ đăng diễn đàn của các bạn , nhưng thấy post lên hơi khó khăn . Nếu bài viết qua dài hoặc có ký hiệu toán học có thể bị xem là spam .

Comments are closed.