[Kết nối] Giải Địa lí 6 bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

1/ Ví dụ về tác động của thiên nhiên đối với đời sống con người: Trong đời sống hằng ngày, thiên nhiên cung cấp những điều kiện hết sức cần thiết (không khí, ánh sáng, nhiệt độ, nước,…) để con người có thể tồn tại. Các điều kiện tự nhiên như địa hình (cao hay […]

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]
Hoc tap online
Author: admin