ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 8 – ĐỀ 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 8 – Đề số 2 có lời giải chi tiết (4)   Đề bài Câu 1 (2 điểm): Giải phương trình: a) (left( {3x – 2} right)left( {2x + 1} right) = {left( {2x + 1} right)^2}) b) (frac{2}{{x – 2}} – frac{3}{{3 – x}} = frac{{3x –…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin