Hình học không gian

Đây là tập kiến thức cơ bản và bài tập về hình học không gian k11, 12.

Chuyên đề thể tích khối đa diện của thầy Trần Sĩ Tùng

Download File

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN. Trong phần này, đề nghị người đọc xem lại các định nghĩa và định lý trong sách giáo khoa Hình học lớp 11, hai chương, quan hệ song song

Tải về

Các phần tiếp theo nhìn vào tựa nhé:

http://www.mediafire.com/file/jtchgnfm2oy/150 BAI TAP ON HINH KHONG GIAN.doc

http://www.mediafire.com/file/qw1gmymwwkz/98 bai toan HHKG.pdf

http://www.mediafire.com/file/ytdqgnu2j5g/200 bai toan the tich hinh khong gian LTDH.pdf

http://www.mediafire.com/file/gzmnz2dyhmm/HINHHOC12.pdf