Hình học giải tích

Đây là tập hợp các chuyên đề lý thuyết và bài tập về hình học giải tích trong mặt phẳng và trong không gian.

1. http://www.mediafire.com/?5z0ttgz12nm

2. Tài liệu 26 trang, giới thiệu với các bạn các vấn đề về mặt phẳng như đường thẳng, đường tròn, elip, … Nguồn: Sưu tầm.
Download File