Hệ thống phương pháp tính tích phân qua các kỳ thi Đại học (T2-2012)

Hệ thống phương pháp tính tích phân qua các kỳ thi Đại học của thầy Trần Xuân Bang, GV Toán, THPT chuyên Quảng Bình.

Trong các đề thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào Đại học cao đẳng thường có các bài toán tích phân. Bài viết xin được chuyển đến các bạn đang ôn thi Đại học một hệ thống các phương pháp tính tích phân mà tôi tích lũy được (qua các đề thi đại học từ 1999) và sắp xếp theo một cách riêng, một số bất đẳng thức tích phân và ứng dụng tích phân vào tính diện tích thể tích.(tác giả)

Download tại đây.

Chúc học tốt. (Alex ebooktoan.com)