Giáo trình Xác suất thống kê ĐH Nông nghiệp I -HN

Giáo trình Xác suất thống kê của trường Đại học Nông nghiệp 1 – Hà Nội do ThS. Lê Đức Vĩnh biên soạn năm 2006:

Download