Giáo trình toán học cao cấp (Trọn bộ 2 tập)

TÁC GIẢ : NGUYỄN ĐÌNH TRÍ
NXB GIÁO DỤC

Tập 1 :Tập hợp và ánh xạ. Số thực và số phức. Hà số một biến. Giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phân. Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng. Định thức-ma trận. Hệ phương trình tuyến tính. Không gian vectơ. Phép tính tích phân của hàm số một biến

Trích:
DOWNLOAD

Tập 2:Hàm số nhiều biến số. Tích phân kép. Tích phân đường. Chuỗi. Phương trình vi phân.

Trích:
DOWNLOAD

Xin lỗi tác giả không mua sách được….

Comments are closed.