Giáo án tự chọn môn Toán khối 10 – 11 – 12

Đây là những giáo án tôi sưu tầm được xin  giới thiệu quí vị. file word, link mediafire dễ dàng tải về, chỉ tham khảo thôi, GA thì mọi GV phải tự  soạn lấy.

  • Giáo án Tự chọn Toán 10 cơ bản (Link MediaFire)
  • Giáo án Tự chọn Toán 10 nâng cao (Link MediaFire)
  • Giáo án Tự chọn Toán 11 cơ bản và nâng cao (Link MediaFire)
  • Giáo án Tự chọn Toán 12  Tải về