Thêm một bộ Giáo án Toán 12 cơ bản

Đây là bộ GA sưu tầm  Giáo án 12 cơ bản. Bộ này được soạn theo Sách giáo khoa chính thức 2008 – 2009, 4 cột và khá đầy đủ, ai có nhu cầu down về tham khảo.

file word:

Giải tích 12

Hình học 12