Giáo án Toán 12 theo giảm tải 2011-2012

Giáo án toán 12 cơ bản theo hướng dẫn giảm tải và chuẩn kiến thức kĩ năng của thầy Trần Sĩ Tùng (Bình Định). Giáo án được soạn thảo bằng MS Word, dễ dàng chỉnh sửa.

Giáo án Giải tích 12 năm 2011. Download

Giáo án Hình học 12 năm 2011. Download

Comments are closed.