Giáo án Toán 11 theo giảm tải 2011 – 2012

Giáo án Toán 11 (Hình học, Đại số Giải tích) theo chuẩn Kiến thức Kĩ năng và Giảm tải năm 2011.

Bộ 1 (Đại số Giải tích, Hình học, Tự chọn đầy đủ không rõ tác giả): Download 1. Download 2.

Bộ 2:
Giáo án Đại số 11 của thầy Nguyễn Trí Hạnh, THPT Ngô Trí Hòa. Download 1. Download 2.

Giáo án Hình học 11 của thầy Nguyễn Văn Dương, THPT Ngô Trí Hòa. Download 1. Download 2.

Bộ 3:
Giáo án Hình học Đại số 11 của cô Hồ Thị Mộng Tuyền, THPT Quang Trung. Download 1. Download 2.
(theo vnmath)