Giải vật lí 10 bài 34 trang 131, 132, 133, 134, 135 kết nối tri thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu hỏi tr 131

1. Tại sao khối lượng riêng của một chất lại phụ thuộc vào nhiệt độ?
2. Một hợp kim đồng và bạc có khối lượng riêng là 10,3 g/cm3 . Tính khối lượng của bạc và đồng có […]
Hoc tap online
Author: admin