Giải SGK Toán 8 (Cánh diều): Bài tập cuối chương 5

Giải bài tập Toán lớp 8 Bài tập cuối chương 5 Bài 1 trang 120 Toán 8 Tập 1: Cho tứ giác ABCD có A^=60°,B^=70°,C^=80°. Khi đó, D^ bằng A. 130°. B. 140°. C. 150°. D. 160°. Lời giải: Đáp án đúng là: C Theo định lí tổng các góc của một tứ giác ta có: A^+B^+C^+D^=360°. Suy ra D^=360°−A^−B^−C^=360°−60°−70°−80°=150°. Bài …
Hoc tap online
Author: admin