Giải các hệ phương trình sau:a)x5−(1+3)y=1(1−3)x+y5=1b)2xx+1+yy+1=2xx+1+3yy+1=−1

Câu hỏi: Giải các hệ phương trình sau:a)x5−(1+3)y=1(1−3)x+y5=1b)2xx+1+yy+1=2xx+1+3yy+1=−1 Trả lời: Từ (1) rút ra được:  (*)Thay (*) vào phương trình (2) ta được:Thay  vào (*) ta được:Vậy hệ phương trình có nghiệm b) Điều kiện xác định: x ≠ -1; y ≠ -1.Đặt  , hệ phương trình trở thành:Vậy hệ phương trình có nghiệm a ====== **** mời các bạn …
Hoc tap online
Author: admin