Giải bài 6 trang 48 Chuyên đề học tập Toán 10 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Ngày 04/10/1957, Liên Xô đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào không gian, vệ tinh mang tên Sputnik I. Vệ tinh đó có quỹ đạo hình elip (E) nhận tâm Trái Đất là một tiêu điểm. Cho biết khoảng cách xa nhất giữa vệ tinh và tâm Trái Đất …
Hoc tap online
Author: admin