Giải bài 5 trang 48 Chuyên đề học tập Toán 10 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Trái Đất chuyển động theo một quỹ đạo là đường elip có tâm sai là 0,0167 và nhận tâm Mặt trời là một tiêu điểm. Cho biết khoảng cách gần nhất giữa Trái Đất và tâm Mặt Trời là khoảng 147 triệu km, tính khoảng cách xa nhất giữa Trái Đất và tâm …
Hoc tap online
Author: admin