Giải bài 5 trang 48 Chuyên đề học tập Toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Hình 11 minh họa mặt cắt đứng của một căn phòng trong bảo tàng với mái vòm trần nhà của căn phòng đó có dạng một nửa đường elip. Chiều rộng của văn phòng là 16 m, chiều cao của tường là 4 m, chiều cao của mái vòm là 3 m.   […]
Hoc tap online
Author: admin