Giải Bài 5: Sơ lược về phản ứng cháy và nổ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Mở đầu Cho biết trường hợp nào có thể gây cháy, nổ. Trường hợp nào không. Giải thích Lời giải chi tiết: Trường hợp chai nước để trên xe ô tô giữa trưa nắng có thể gây cháy, nổ. Những chai nước khoáng trong suốt, đóng […]
Hoc tap online
Author: admin