Giải Bài 3: Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Mở đầu Trong Hình 3.1, muốn lăn “hòn bi hóa học” sang phải theo chiều mũi tên màu xanh, hòn bi phải đi qua “hàng rào năng lượng” có chiều cao Ea. Những phát biểu nào sau đây là đúng? (1) Hàng rào Ea càng cao […]
Hoc tap online
Author: admin