Giải bài 3.9 trang 52 Chuyên đề học tập Toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống>

Đề bài Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hypebol (H) có phương trình chính tắc. Lập phương trình chính tắc của (H) trong mỗi trường hợp sau: a) (H) có nửa trục thực bằng 4, tiêu cự bằng 10. b) (H) có tiêu cự bằng(2sqrt {13} ), một đường tiệm cận là (y = …
Hoc tap online
Author: admin