Giải bài 3.14 trang 56 Chuyên đề học tập Toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống>

Đề bài Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, parabol (P) có phương trình chính tắc và đi qua điểm (M(3;3sqrt 2 )). Tính bán kính qua tiêu của điểm M và khoảng cách từ tiêu điểm tới đường chuẩn của (P). Phương pháp giải – Xem chi tiết Cho parabol có PTCT: ({y^2} = 2px) …
Hoc tap online
Author: admin