GeospacW phần mềm Hình Học Không Gian

Ngoài Cabri 3D, GeospacW là một phần mềm vẽ HHKG cực ki pro.

Tiếng anh :http://www.mediafire.com/?1m1ylmfmmty
Tiếng việt :http://www.mediafire.com/?mzmwmgmkfmn
HDSD : http://www.mediafire.com/?lywwztdzyzm

Sau khi tải Geoplan-Geospace.rar về mở lên nếu hiện tại là tiềng pháp thì bạn vào option\language\anglais (tiếng anh)

Năm 2010
Mới hơn ở đây : geoplan_geospace.zip

Hay ở đây : installer_geoplan-geospace.exe

Vài thứ khác liênquan: Ở Đây

Comments are closed.