Đồ thị hàm số

Đây là phần mềm có giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất thích hợp cho quý thầy cô trong việc soạn giáo án điện tử hay muốn vẽ đồ thị và in ra giấy, các em học sinh trong nghiên cứu và học tập. Phần mềm không cần cài đặt, chỉ một file thi hành duy nhất. Sau khi tải file DOTHI221.rar về, quý thầy cô giải nén và cho chạy file DOTHI221.exe.

Tải về