Cabri 3D – phần mềm hổ trợ hình học

Nhấp vào các địa chỉ dưới đây để download phần mềm Cabri 3D v2.0 về:
Tập tin cài đặt:
http://download.cabri.com/data/cabri…ad_200_Win.exe

Tập tin hướng dẫn (tiếng Việt):
http://download.cabri.com/data/pdfs/…nual_vi_vn.pdf
Tập tin ví dụ:
http://download.cabri.com/data/examples/Vi_du_vi_VN.zip

Hình như file hướng dẫn và Cabri 3D Plus Plug-in đã được tích hợp vào Cabri 3D v2.0 này luôn rồi. Cabri 3D Plus Plug-in là phần mềm dùng để nhúng Cabri 3D vào PowerPoint. Đây là phần hướng dẫn cho cách nhúng đó:
http://www.vnschool.net/modules.php?…rticle&sid=850

Phiên bản ko cần cài đặt (Portab)

Dung lượng 9.65mb

Phần mềm vẽ chuyên hình học 3D. Hỗ trợ học tốt hình học không gian.