Đồ thị hàm số y=x2−2x+xx−1  bao nhiêu đường tiệm cận?

Câu hỏi: Đồ thị hàm số y=x2−2x+xx−1  bao nhiêu đường tiệm cận? A. 3. B. 0. C. 2. Đáp án chính xác D. 1. Trả lời: Đáp án C Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là y=2  và y=0 , không có TCĐ. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên …
Hoc tap online
Author: admin