Điền số thích hợp vào chỗ chấmCho biểu thức: A=1x−1−1x+1Với x=23+1 thì A = …

Câu hỏi: Điền số thích hợp vào chỗ chấmCho biểu thức: A=1x−1−1x+1Với x=23+1 thì A = … Trả lời: Hướng dẫnBước 1: Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩaBước 2: Tìm mẫu thức chung và đồng quy các phân thứcBước 3: Rút gọn biểu thức ABước 4: Thay x=23+1 vào biểu thức A đã rút gọnBước 5: …
Hoc tap online
Author: admin