Đề thi mẫu HK1 Toán lớp 4 – số 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (de6lgh) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  : I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1. Chữ số 9 trong số 671 935 thuộc hàng: A. Hàng chục nghìn             B. Hàng nghìn C. Hàng chục    […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin