Đề thi HSG môn Văn 2010-2011

Đề thi HSG môn Văn tỉnh Đồng Nai 2010-2011
Câu 1: (8đ)

Tôi hỏi đất: – Đất sống với nhau như thế nào?
-Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước: – Nước sống với nhau như thế nào?
-Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ: -Cỏ sống với nhau như thế nào?
-Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người: Người sống với nhau như thế nào?
Tôi hỏi người: Người sống với nhau như thế nào?
Tôi hỏi người: Người sống với nhau như thế nào?
(Hỏi – Hữu Thỉnh)
Những bài học về lối sống mà bài thơ trên mang lại cho em?
Câu 2: (12đ)
“…Được giải phóng khỏi tính quy phạm chặt chẽ và hệ thống ước lệ của văn học trung đại, mỗi nhà thơ, bằng giác quan của chính mình, như lần đầu tiên khám phá ra thế giới: thế giới muôn màu sắc của ngoại cảnh và thế giới phong phú, tinh vi của nội tâm con người.”
(Sách giáo khoa Ngữ Văn nâng cao lớp 11, NXB Giáo dục 2007, trang 118)
Hãy giải thích và chứng minh nhận định trên.

Comments are closed.