Đề thi HSG 12 Long An (vòng 2) năm học 2010 – 2011

Bài 1:
a) Giải phương trình
b) Giải phương trình trên [-2;2].

Bài 2: Cho a>2 và dãy số (với với
a) Chứng minh : , với
b)Chứng minh dãy số( )có giới hạn và tìm giới hạn đó.

Bài 3: Cho tam giác . Gọi là điểm chuyển động trên cạnh . là điểm chuyển động trên cạnh
a) Giả sử . chứng minh đường trung trực của MN luôn đi qua một điểm cố định
b) Giả sử không đổi .Chứng minh MN luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 4: Tìm các số nguyên tố sao cho .

Bài 5: Trong mặt phẳng cho 6 điểm tùy ý sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng.người ta tô mỗi đoạn thẳng tạo ra từ 6 điểm bằng một trong hai màu đen hoặc trắng.Chứng minh tồn tại tam giác có các cạnh được tô cùng màu.

Gợi ý math.vn:

BÀI 1:

A/

B/ gợi ý đặt chăng? Nếu là nghiệm thì __________________

CÂU 2:

Ta CM
đúng
GS đúng với

Vậy
câu a được CM
(*)
Từ câu a và (*) có giới hạn là
.

CÂU 3:

a/ Gọi là giao điểm trung trực với đường trònnằm trên trung trực của
trung trực của luôn đi qua cố định

b/ Gọi là giao điểm của với phân giác trong góc của , đường thẳng qua cắt theo thứ tự tại , là điểm đối xứng với qua phân giác trong góc của Ta thấy là phân giác trong và phân giác ngoài của góc

không đổi (hệ thức Descartes)
cố định
luôn đi qua cố định

CÂU 5:

Thấy rằng a phải bằng .
Nếu suy ra
Nếu suy ra chia hết cho
chia hết cho
Nên chia hết cho
Vậy chỉ có thỏa đề bài

Comments are closed.