Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn toán 12 – 2010

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2010 sẽ được diễn ra vào ngày 11/3/2010 với thời gian làm bài cho tất cả các môn là 180 phút.

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn toán 12 – 2010:

Tải về tại đây  scan0015

đây là bản scan hơi xấu.

bổ sung: đề + đáp án:   tải về 627_Loigiai_VMO2010

Đề đây, mọi người theo dõi cho dễ dàng:

Câu 1. Giải hệ

.

.

Câu 2. .

a. Tìm công thức dãy .

b. Chứng minh rằng dãy giảm.

Câu 3. Cho đường tròn . Hai điểm cố định trên đường tròn, không phải đường kính. Lấy là một điểm trên đường tròn không trùng với . là các đường phân giác trong và ngoài. là trung điểm của . Qua trực tâm tam giác kẻ đường thẳng vuông góc với cắt tại .

a. Chứng minh rằng luôn đi qua một điểm cố định.

b. Tìm sao cho lớn nhất.

Câu 4. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương phương trình nghiệm tự nhiên.

Câu 5. Cho bảng là một số nguyên dương cho trước. Tìm số các cách tô màu không như nhau khi tô mỗi ô bởi 1 trong màu.

Hai cách tô màu gọi la như nhau nếu 1 cách nhận được từ cách kia bởi 1 phép quay quanh tâm.

Đáp án:
627_Loigiai_VMO2010

Comments are closed.