Đề thi HK2 môn Toán 2 (CÁNH DIỀU) năm 2021-2022 – SỐ 3

ĐỀ SỐ 3 – ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 2 CD Bài 1: (2 điểm) a) Viết các số sau: – Một trăm linh bảy …………..; Bốn trăm mười lăm…………….. – Chín trăm ba mươi tư………….; Tám trăm tám mươi…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin