Đề thi HK2 môn Toán 2 (CÁNH DIỀU) năm 2021-2022 – SỐ 2

ĐỀ SỐ 2 – ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 2 CD PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,5đ) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 1. Số gồm 3 chục, 2 trăm, 5 đơn vị là: A. 325 B. 235 C. 352 D. 325 2. Số lớn nhất có ba chữ số khác […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin