Đề thi HK2 môn Toán 1 (Chân trời) năm 2021-2022 – SỐ 2

ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 1 CTST I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1 (0,5 điểm): Số gồm 2 chục và 5 đơn vị được viết là: A. 25 B. 52 C. 2 D. 5 Câu 2 (0,5 điểm): Trong các […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin