Đề thi HK2 môn Toán 1 (Chân trời) năm 2021-2022 – SỐ 1

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 1 CTST NĂM HỌC 2021 – 2022 Thời gian: 45 phút ĐỀ SỐ 1 I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1 (0,5 điểm): Số gồm 5 chục và 2 đơn vị được viết là: A. 20 B. 50 […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin