Đề thi HK1 môn Toán 6 (Cánh Diều) có đáp án năm 2021-2022 – số 2

ĐỀ 2 Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính a) 58.57 + 58.150 – 58.125 b) 32.5 – 22.7 + 83.20190 c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 d) 13.70 – 50 [(19 – 32) : 2 + 23] Bài 2 (3 điểm): Tìm x a) x – 36 : 18 = 12 – 15 […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin