Đề thi HK1 môn Toán 10 KNTT năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Khuyến

  Câu 1: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? A. (6 + x = 4{x^2}.)  B. (a < 2.)  C. (123) là số nguyên tố phải không?  D. Bắc Giang là tỉnh thuộc miền Nam Việt Nam.  ADMICRO/ Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. (emptyset  = left{ …
Hoc tap online
Author: admin