Đề thi Giữa HK1 môn Toán 12 – Đề 1

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu): Câu 1: Đồ thị hàm số (y = {x^3} – 3{{rm{x}}^2} + 2) đi qua điểm nào? A. (Mleft( { – 1;4} right)) B. (Nleft( {0; – 2} right)) C. (Pleft( {1;0} right)) D. (Qleft( {2;2} right)) Câu 2: Hình chóp tứ giác có mấy mặt? A. 4 B. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin