Đề thi đáp án Toán khối A,B,D cao đẳng 2010

Đợt thi  cao đẳng tổ chức thi  trong 2 ngày 15 và 16/7/2010;

hôm nay chiều thi toán 3 khối A,B,D thaydo.idn.vn cố gắng có đề và gợi ý giải cho quí vị xem sớm nhất sau khi thi xong.

Đề thi Môn Toán khối A 3 đề khối A,B, D giống nhau.

Đề thi Môn Toán Khối B

Đề thi Môn Toán Khối D

Đáp án 3 khối A,B,D

Xem online Đề- Đáp án:
de_DA_ToanCD2010-A-b-D