Đề thi, đáp án chính thức thi Cao Đẳng Khối A 2011 của Bộ GD

* Khối A – đề môn Toán:

>> Đề Toán

* Khối A – đề môn Hóa:

>> Mã đề M259
>> Mã đề M497
>> Mã đề M624
>> Mã đề M753
>> Mã đề M812
>> Mã đề M961

* Khối A – đề môn Lý:

>> Mã đề M142
>> Mã đề M354
>> Mã đề M526
>> Mã đề M791
>> Mã đề M863
>> Mã đề M915

* Đáp án khối A

>> Môn Hóa
>> Môn Toán
>>
Môn Vật lý

Bộ GD