Đề thi, đáp án chính thức thi Cao Đẳng Khối B 2011 của Bộ GD

* Khối B – đề môn Hóa:

>> Mã đề M197
>> Mã đề M286
>> Mã đề M375
>> Mã đề M483
>> Mã đề M539
>> Mã đề M649

* Khối B – đề môn Toán:

>> Đề Toán

* Khối B – đề môn Sinh:

>> Mã đề M496
>> Mã đề M519
>> Mã đề M625
>> Mã đề M731
>> Mã đề M846
>> Mã đề M953

* Đáp án khối B

>> Môn Hóa
>> Môn Toán
>>
Môn Sinh

 

Bộ GD