Đề thi Đại học 2012 môn Toán – Triệu Sơn 4, Thanh Hóa – có đáp án

Đề thi thử Đại học 2012 môn Toán (có đáp án chi tiết) của trường Triệu Sơn 4, Thanh Hóa. Mặc dù chưa có các phần chưa học ở học kì 2 của chương trình 12 nhưng đề thi khá hay, có thể giúp các bạn kiểm tra tôt kiến thức đã học của mình. Đáp án được soạn thảo công phu, biểu điểm chi tiết.
Link
DOWNLOAD