Đề thi chọn HSG Tỉnh Đồng Tháp (vòng 1) năm học 2010-2011 – môn Toán

Xem online:    Xem

Tôi nén lại thành 1 file .rar trong đo có 4 file .pdf gồm:

Đề thi chính thức. dự bị

Đáp án chính thức, dự bị.

Link tải:

De_chinh_thuc_Toan_HSG_2010-2011.rar

(Nguồn boxmath.vn)