ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 9 – ĐỀ 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 9 – Đề số 2 có lời giải chi tiết Đề bài (4) Câu 1 (2,5 điểm): Cho parabol (left( P right):,,y =  – {x^2}) và đường thẳng (left( d right):y = 2x – 3) a) Vẽ parabol (left( P right)) và đường thẳng (left( d right)) trên cùng một […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin