ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 8 – ĐỀ 3

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 8 – Đề số 3 có lời giải chi tiết   Đề bài (3) Câu 1 (3,0 điểm):  Giải các phương trình : a) ({left( {x – 5} right)^2} + 3left( {x – 5} right) = 0) b) (frac{{2x – 1}}{3} – frac{{5x + 2}}{7} = x + 13) […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin