ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 9 – ĐỀ 1

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 9 – Đề số 1 có lời giải chi tiết (5)   Đề bài Câu 1 (2,0 điểm): Cho biểu thức (A = frac{{x – 3sqrt x  + 16}}{{sqrt x  – 3}}) và (B = frac{{2x – 4sqrt x  + 6}}{{x – 2sqrt x }} – frac{{sqrt x  + […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin