ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 2

Đề số 2 – Đề kiểm tra giữa học kì 2 – Toán lớp 5 – (4)   Đề bài Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Số “Năm phẩy không trăm linh bảy mét khối” được viết là: A. 5,0007 m3      […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin