ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 1

Đề số 1 – Đề kiểm tra giữa học kì 2 – Toán lớp 5 (5)   Đề bài Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng Bài 1. Phân số  (dfrac{5}{8}) viết dưới dạng số thập phân là: A. 62,5                      […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: Booktoan.com