Đề, đáp án thi cao đẳng các khối 2010

Ngày mai 15/7/2010 thi cao đẳng 2010. thaydo.idn.vn cố gắng đưa đề, đáp án (gợi ý) sớm nhất cho các bạn tham khảo.

http://thaydo.idn.vn/de-thi-dap-an-ly-khoi-cao-dang-2010.html

Đã có các đề và gợi ý giải các bạn xem cùng chuyên mục và nhìn phần bài mới nhất.
Đề, đáp án chính thức sẽ đưa lên sau, để lưu trữ. Các bạn nhớ đón xem.